ให้นักเรียนชั้น ป.4 ดูวิดีโอ เรื่อง ความเครียด 

และ ทำใบงาน

29 กุมภาพันธ์ 2567

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ 

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลและตอบแบบทดสอบ 20 ข้อ

โดยกรอกข้อมูลรูปแบบ ดังนี้

1.ชื่อนามสกุล ให้ใส่คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เว้นวรรคให้ถูกต้อง ตัวอย่าง เด็กชายมู่มี่  บ้านท่าตอน

2.เลขที่  ให้ใส่แค่ตัวเลข ตัวอย่าง 21คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ >>>  แบบทดสอบ <<<

ให้นักเรียนอ่าน บทสนทนา และเขียนตอบคำถาม

อ่านที่นี่ >>>>>>>>>>>>>>>>> บทสนทนาเรื่องการปกป้องข้อมูล

ป.4/2 ตอนที่ 1

ป.4/2 ตอนที่ 2

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

กิจกรรมวันนี้

ให้นักเรียน ทำใบงาน livesworksheet  เรื่อง Google App

โดยศึกษาจาก แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนครูเบียร์ หรือ สืบค้นด้วยตนเอง

กดเพื่อทำใบงาน >>> Google Apps <<<

กดเพื่อทำแบบทดสอบ >> Google Apps  Test <<<

โดยการส่งงาน livesworksheet ให้นักเรียน  กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1 ชื่อ  นามสกุล  เลขที่

2 ระดับชั้น

3 ชื่อใบงาน ให้กรอก Google app

4. กด Send เพื่อ ส่ง

วิทยาการคำนวณ

เรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ผึ้ง  เงื่อนไข

เขาวงกต: เงื่อนไข 

ศิลปิน : รูปแบบ

ข้อมูล

สารสนเทศ

Code.org

ความปลอดภัยยุคดิจิตอล

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

การเรียนรู้สุขศึกษา

ให้นักเรียน ป.4- ม.3 สำรวจความสามารถพิเศษ

สำหรับนักเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้

2 .ชื่อผู้ใช้ระบบ ใช้รหัสบัตรประชาชน  หรือ เลข G

 รหัสผ่านใช้   1234

3 ทำสำรวจความถนัด ชุดที่ 1

4. ทำสำรวจ ชุดที่ 2 ความสนใจพิเศษเฉพาะด้าน  ทำอันที่สีเข้มขึ้นสามารถกดได้แต่ละคนอาจไม่ เหมือนกัน 

สำหรับครู ใช้ตรวจสอบนักเรียนที่กรอกแล้ว

ดูวิธีการทำแบบสำรวจได้ที่ >>>  คู่มือ <<<<

วิดีโอสอน

โปรแกรม Canva ออนไลน์

ครูมือโปรแกรม Canva

ตัวอย่าง

เว็บไซต์แนะนำ

โรงเรียนเพียงหลวง๑(บ้านท่าตอน)ฯ

ห้องเรียนครูสะอาด

ห้องเรียนครูกรกฎ

ทรูปลูกปัญญา

DLIT

สสวท